BẢNG GIÁ

Bảng giá dịch vụ

Tổng cước phí bao gồm: Cước phí hiển thị trên ứng dụng và các phụ phí. Trong đó:

Tại Hà Nội:
- Xe máy: 3.800đ/km + 400đ/phút
- Ô tô 4-5 chỗ: 60km đầu 8.500đ/km (>60km: 5.900đ) + 400đ/phút. Cước phí tối thiểu: 24.000đ.
* Đưa Sân Bay Nội Bài, Đón Sân Bay Nội Bài: Cố định 150,000đ
- Ô tô 7 chỗ: 30km đầu 11.000đ/km (>30km<60km: 10.000đ, >60km: 9.000đ) + 400đ/phút. Cước phí tối thiểu: 30.000đ.
* Đưa Sân Bay Nội Bài, đón Sân Bay Nội Bài: Cố định 320.000đ
- Taxi: Theo đồng hồ.
- Thuê xe ô tô 4-5 chỗ: Thuê 2 tiếng: 290.000đ, 4 tiếng: 520.000, 8 tiếng: 1.050.000, 12 tiếng: 1.600.000, 1 ngày: 2.000.000đ
- Thuê xe ô tô 7 Chỗ: Thuê 2 tiếng: 390.000đ, 4 tiếng: 690.000, 8 tiếng: 1.25.000, 12 tiếng: 1.800.000, 1 ngày: 2.500.000đ

Tại TP. Hồ Chí Minh:
- Xe máy: 3.800đ/km + 400đ/phút
- Ô tô 4-5 chỗ: 60km đầu 9.500đ/km (>60km: 6.900đ) + 500đ/phút. Cước phí tối thiểu: 24.000đ
- Ô tô 7 chỗ: 30km đầu 11.000đ/km (>30km<60km: 10.000đ, >60km: 9.000đ) + 400đ/phút. Cước phí tối thiểu: 30.000đ.
- Taxi: Theo đồng hồ.
- Thuê xe ô tô 4-5 chỗ: Thuê 2 tiếng: 290.000đ, 4 tiếng: 520.000, 8 tiếng: 1.050.000, 12 tiếng: 1.600.000, 1 ngày: 2.000.000đ
- Thuê xe ô tô 7 Chỗ: Thuê 2 tiếng: 390.000đ, 4 tiếng: 690.000, 8 tiếng: 1.25.000, 12 tiếng: 1.800.000, 1 ngày: 2.500.000đ

Phụ phí gồm: Phí cầu đường, phí sân bay, phí đỗ xe khi khách hàng sử dụng dịch vụ.
Cước phí hiển thị trên ứng dụng sẽ chưa bao gồm các khoản khuyến mãi, giảm giá.

Trân trọng!