Cách sử dụng mã khuyến mại.

Để sử dụng mã khuyến mại bạn vui lòng làm theo cách sau:

- Trong màn hình chuyến đi nhấn vào ô "Khuyến mại". Sau đó, ứng dụng sẽ sang màn hình nhập mã, lúc này bạn hãy gõ mã khuyến mại để nhận được giảm giá chuyến đi hoặc voucher.