Làm cách nào để tôi đánh giá tài xế?

Bạn có thể đánh giá tài xế bằng những bước sau:

1. Sau khi kết thúc chuyến đi, bạn sẽ thấy mục đánh giá trên màn hình ứng dụng
2. Chọn số sao mà bạn muốn đánh giá dựa trên dịch vụ đã sử dụng

     - 1 sao: Rất tệ
     - 2 sao: Tệ
     - 3 sao: Tốt
     - 4 sao: Rất tốt
     - 5 sao: Tuyệt vời

3. Nếu bạn cho từ 1 đến 4 sao, sau đó bạn sẽ thấy một danh sách một lý do mà bạn có thể lựa chọn, bạn có thể ghi lại trải nghiệm của bạn trong phần nhận xét
4. Bạn có thể để lại lời khen cho tài xế vào phần nhận xét khi bạn chọn 5 sao
5. Nhận xác nhận

Các phản hồi tích cực từ bạn sẽ giúp ích cho Vietgo trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ

Xin cảm ơn!