Khuyến mại của tôi không hoạt động?

Hiện tại Vietgo có rất nhiều chương trình khuyến mại dành cho khách hàng. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi hoặc gặp sự cố liên quan đến các chương trình khuyến mại xin vui lòng kiểm tra lại các thông tin cơ bản sau.

     - Kiểm tra xem mã khuyến mại đã nhập chính xác chưa
     - Loại dịch vị vụ sử dụng được khuyến mại
     - Thời gian mã khuyến mại được áp dụng
     - Địa điểm áp dụng

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: hotro@viet-go.com