Làm thế nào để có một chuyến xe hoàn hảo?

Khi bạn đang đặt chuyến:

     - Bạn nên đặt chuyến khi chuẩn bị rời đi để tài xế không phải chờ lâu
     - Hãy đảm bảo số điện thoại của bạn đang hoạt động và tài xế có thể liên lạc với bạn theo số đó
     - Vui lòng không huỷ chuyến đi khi không có lý do cụ thể vì việc huỷ chuyến của bạn ảnh hưởng đến hoạt động của tài xế
     - Đảm bảo bạn đã nhập chính xác địa điểm đón
     - Chọn đúng dịch vụ bạn muốn di chuyển hoặc sử dụng.

Khi bạn gặp tài xế: 

     - Xác nhận tên tài xế và điểm đến
     - Nếu bạn muốn đi theo tuyến đường cụ thể nào đó, bạn có thể nói với tài xế.

Khi đang đi trên đường:

     - Hãy cư sử lịch sự và tôn trọng tài xế - họ cũng sẽ cư sử với bạn như vậy.

Khi đã tới nơi:

     - Công bằng và trung thực khi đánh giá. Nếu tài xế mang lại cho bạn một dịch vụ tuyệt vời, hãy cho họ 5 sao nhé. Đánh giá của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn.