Tại sao tôi không tìm được tài xế.

Khó khăn trong việc tìm tài xế có thể do nhu cầu dịch vụ Vietgo tăng cao tại thời điểm đó. Mong bạn kiên nhẫn.

Để tìm tài xế dê dàng hơn, bạn có thể thực hiện những bước sau:

     1. Đảm bảo bạn đã điền địa điểm đón và địa điểm đến chính xác, bạn cũng có thể viết thêm thông tin chi tiết về địa điểm trong phần Ghi chú cho tài xế.
     2. Chờ trong giây lát và cố gắng đặt lại chuyến.