Làm thế nào để thay đổi Tên, Email, Số điện thoại của tôi?

Bạn có thể thay đổi thông tin về Tên, E-mail và số điện thoại tại mục "Tài khoản" chọn "Thông tin cá nhân" để chỉnh sửa thông tin trong Ứng dụng Vietgo. Nếu bạn vẫn gặp phải khó khăn trong việc thay đổi thông tin tài khoản có thể tham khảo phần nội dung bên dưới.

- Đảm bảo gói dịch vụ internet của bạn đang được kích hoạt
- Đảm bảo bạn đang có kết nối internet
- Đảm bảo email và số điện thoại mới chưa từng được đăng ký với Vietgo
- Khởi động lại ứng dụng Vietgo.