Tôi muốn Tip cho tài xế?

Hiện tại chúng tôi chưa có tính năng trên ứng dụng để khách hàng có thể gửi tiền Tip cho tài xế. Tuy nhiên bạn có thể tip cho tài xế bằng tiền mặt sau khi kết thúc chuyến đi nếu hài lòng về dịch vụ mà bạn muốn tip thêm cho tài xế.

Tiền tip trong các chuyến xe của Vietgo là không bắt buộc. Việc tip tiền mặt cho tài xế là quyết định của riêng bạn.